Att skriva en affärsplan

När man startar ett företag är det vanligt att stöta på begreppet affärsplan. Det är dock många som inte vad det innebär att skapa en affärsplan eller hur en sådan ska se ut. Affärsplanen är en av de viktigaste byggstenarna för att lägga grunden för ett företag och det är här man ska specificera vad ett företag ska syssla med – och hur det ska gå till.

Det är viktigt att lägga ner mycket tid på sin affärsplan och att noggrant beskriva alla dess delar i detalj. Den ska nämligen utgöra företagets grundpelare och man ska hela tiden kunna återvända till planen för att se hur man tänkt sig att företaget ska drivas. På så vis riskerar man inte att tappa bort företagets viktigaste beståndsdelar och fokus på vägen.

Checkkredit för ditt företag.


Detta är en affärsplan

För att kunna börja skriva en affärsplan behöver man först en affärsidé. Det är nämligen själva affärsidén som planen bygger på. Den kan ses som en ritning över hur man tänker förverkliga sin affärsidé. En karta eller en plan för hur arbetet med företaget ska gå till.

Man kan jämföra affärsplanen med en husritning. Utan ritningen vet man inte vilka steg man ska ta för att förverkliga sin affärsidé och uppnå sina mål. Man vet dessutom inte i vilken ordning man bör ta alla steg. Affärsplanen kommer att klargöra allt detta och ge tydliga riktlinjer om hur man bör arbeta och i vilken ordning allt arbete ska utföras.


Hur detaljerad man vill ha sin affärsplan bestämmer man själv. Den går alltid att ändra under arbetets gång om man vill ändra riktning på sitt företag. Det viktigaste är att affärsplanen ger en klar och tydlig överblick över företaget.


Så här skapar man en affärsplan

Att skapa en affärsplan för företag behöver inte vara svårt. Det finns nämligen många mallar på internet som man kan följa för att planera och strukturera planen. Det viktigaste är att hitta en bra plan att följa och sedan sätta sig ner och börja skriva.

Kort sett ska en affärsplan bland annat innehålla information om:


Den detaljerade affärsplanen för ett företag

Om man går in mer i detalj så kan man dela upp sin affärsplan i sex olika delar: affärsidé, marknad, konkurrens, ekonomi, kostnader och personlig information om företagaren. På så sätt får man en överskådlig plan som är både enklare att skapa och enklare att följa. Det finns som sagt många olika färdiga mallar man kan följa och en affärsplan bör bland annat innehålla följande saker:

Affärsidé

Marknad och kunder

Konkurrens

Ekonomi

Kostnader

Personlig information om företagaren

Förutom detta bör man också fundera på vilken företagsform man ska starta (t.ex. aktiebolag eller enskild firma) samt vad företagets mål är.

Därför ska man skapa en affärsplan

Att skriva en affärsplan är samma sak som att utforska sin affärsidé. Det är denna plan som kan få en att inse om ens företagidé är hållbar eller om den bör skrotas. Man kan helt enkelt använda sin affärsplan som beslutsunderlag när man verkligen har analyserat om företagsidén är tillräckligt bra eller inte.

Genom att skriva ner alla detaljer i en plan så ser man enklare om affärsidén är lönsam och om företaget kommer att hålla långsiktigt. Det är enkelt att komma på en affärsidé för ett företag men det är svårare att verkligen skapa ett lönsamt företag av den.

Genom att skriva ner alla detaljer i en plan kan man utvärdera företagets framtid. Vilka problem kan man tänkas stöta på och vilka risker finns det. Man kan samtidigt analysera vilka möjligheter som företaget har och hur ens tidigare erfarenheter kan hjälpa företaget att växa.

Affärsplanen är dessutom en viktig del om man planerar att ansöka om företagslån eller investerare. På bästaföretagslån.nu kan man enkelt se vilka banker och långivare som erbjuder företagslån till nystartade företag. De flesta av dessa vill se en tydlig affärsplan för att kunna avgöra om företaget kan bli lönsamt i framtiden. På så sätt kan de avgöra om lånet beräknas kunna bli återbetalt eller ej.


3 tips för att komma igång

Det går inte att gissa sig till om ett företag kommer att bli framgångsrikt eller inte. Därför är en ordentlig analys och en välskriven affärsplan mycket viktigt. Då kan man få ett bättre hum om hur företagsidén ska lyckas. Alla seriösa företag oavsett storlek har en välskriven affärsplan som grund att stå på.

En affärsplan är dessutom en mycket viktig del att kunna visa upp om man i framtiden söker efter samarbetspartners eller investerare. Det är denna som de kommer att använda som beslutsunderlag när de bestämmer sig för om de vill satsa på företaget eller inte.

För vem skriver man affärsplanen

Till att börja med bör man tänka på vem man skriver sin affärsplan för. Om syftet är att ta med sig planen till en bank för att ansöka om ett företagslån är det viktigt att skriva ner alla siffror och en budgetplan man tänker sig. Om den bara är för en själv kanske man vill fokusera på sin vision för företaget.

Genomför en SWOT-analys

Något som är riktigt bra att inkludera i en affärsplan är en SWOT-analys. Genom att utföra en sådan får man en bra översikt över företagets möjligheter och även över eventuella hinder.

SWOT står för Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats. Alltså styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Under analysen funderar man på vilka styrkort och svagheter man som företagare och ens blivande företag har och dessutom på vilka möjligheter och eventuella hot som finns. Genom att direkt gå igenom dessa så kan man även planera för hur man ska undvika eventuella hot och arbeta mot att ta tillvara på alla möjligheter.

Ha en tidsplan för arbetet

När man skriver en affärsplan är det viktigt att ha en tidplan för själva arbetet. På så sätt är det enklare att få planen färdigställd utan att låta den bli liggande. Sätt en tidsplan för när affärsplanen ska vara klar. Det kan nämligen vara lockande att sätta igång att arbeta med själva företaget istället för att lägga ner en massa tid på affärsplanen.

Kom ihåg att be om hjälp om det är något som är oklart. Då ökar chanserna för att affärsplanen blir bra och att alla viktiga detaljer kommer med.


Missa inte NABC

När man skriver sin affärsplan finns det vissa saker som är bra att ha i åtanke. På så sätt blir hela arbetet enklare och planen blir tydligare. En av dessa är något som kallas för NABC.

NABC står för Need, Approach, Benefit och Competition. På svenska blir det behov, lösning, vinst och konkurrens. Använd gärna NABC för att analysera affärsidén och de potentiella kundernas respons till den.

Need innebär att analysera om det finns något behov av ens produkt. Vilket hål kan produkten fylla och vad är kundernas behov av den. Approach innebär att analysera vilket tillvägagångssätt som ska användas. Hur ska produkten marknadsföras för att kunderna ska se att det är just denna som de är ute efter för att fylla sitt behov. Benefit innebär vilka fördelar kunderna kommer att få genom att köpa just denna produkt. Ger den några fördelar som inte konkurrenternas produkter ger? Competition, alltså konkurrens, innebär att analysera vilka konkurrerande produkter som finns och vad man kan göra för att stå ut i mängden.


Håll planen för företagets utveckling uppdaterad

Fördelarna med en affärsplan är många. Den är bra att kunna visa upp om man ansöker om lån och man får en stadig grund att stå på när man utvecklar sitt företag. Det finns dock även nackdelar med en sådan plan.


En nackdel som är viktig att ha i bakhuvudet är att en affärsplan lätt blir utdaterad. Långa affärsplaner som skrevs innan företaget startades kan rent av innehålla felaktig information. Ibland följer nämligen inte företagets utveckling den väg som man tänkt sig. Därför är det viktigt att hålla affärsplanen uppdaterad med rätt fakta och information. Detta gäller speciellt om man planerar att visa upp affärsplanen för t.ex. investerare.


Tips: Håll affärsplanen intressant

Ett bra tips när man skriver en affärsplan är att försöka hålla den intressant. Det kan vara svårt när man sitter och skriver tiotals sidor om sin produkt och sitt företag. Att hålla planen intressant och lättläst är dock av högsta vikt om man planerar att dela med sig av den.

Många affärsplaner är skrivna med ett formellt och tungt språk, bestående av långa haranger som gör dem svårlästa. Försök att hålla informationen kort och koncist samtidigt som den är detaljerad. Ingen information bör upprepas och ingen bör heller överdrivas.

Tänk på att inte ljuga eller överdriva siffror. Banker, investerare och samarbetspartners har ofta bra koll på allt från marknad och ekonomi till försäljning. Tanken är att all information ska vara sannliksenlig och uppdaterad.

Med en intressant, detaljerad och lättläst affärsplan blir det enklare för alla läsare att snabbt och enkelt kunna skaffa sig en bra överblick över produktens och företagets potential.


Att pitcha sin affärsidé

Det är bra att ha en riktigt bra affärsidé. Det är dock svårt att sälja varor och tjänster om man inte är duktig på att just sälja. En affärsidé kommer ibland att behöva pitchas. Man måste helt enkelt lära sig att sälja in sin affärsidé till såväl kunder och investerare som banker och samarbetspartners.

För att bli trygg i vetskapen att man har en riktigt bra produkt så är det sin affärsplan man ska utgå ifrån när man pitchar en affärsidé. Det är nämligen i denna som all viktig information om kundkrets, mål, vision och ekonomi finns.

Ibland kan man inte pitcha sin affärsidé muntligen. Om det istället måste ske skriftligen så ska en affärsplan för företag kunna fungera som just en pitch. Här är ju alla fördelar och möjligheter nedskrivna.


Är en affärsplan obligatorisk?

Det är inte obligatoriskt att ha en affärsplan. Enligt svensk lag får man starta och driva ett företag utan att ha någon sådan. Det är dock inte alltid det är så smart.

För att kunna hjälpa företaget att växa är en plan för hur det ska ske väsentlig. Det är denna man som företagare ska kunna luta sig tillbaka mot och finna inspiration och råd i. Det är dock inte alltid en affärsplan är riktigt bra heller.

Om man letar efter en investerare är det inte alltid optimalt att visa upp en affärsplan på över 20 A4-sidor. Det kan nämligen vara tungläst för någon som inte är insatt. I så fall kan en kortare pitch eller NABC vara smartare. Större banker som ska låna ut belopp i miljonklassen kan dock vilja se hela affärsplanen.

Svaret är att nej, en affärsplan är inte obligatorisk. Det är dock en stor fördel att ha en.


Jämför företagslån hos oss