Företagslån för enskild firma

I Sverige är enskild firma den vanligaste företagsformen. Detta då företagsformen ofta används i tillväxt- och uppstartsfasen och är väldig smidig att komma igång med som nyföretagare. Ofta behövs också startkapital eller mer likvida medel för att kunna ta företaget från startbanan eller till nästa nivå och det är där företagslånet kommer in i bilden. Något som är viktigt att poängtera från början är att du som ägare till den enskilda firman är personligt ansvarig för dess ekonomi vilket är särkilt viktigt att fundera kring när man skall ansöka om ett företagslån.

Denna guide är till för dig som funderar på att ta ett företagslån för din enskilda firma, vad du bör tänka på innan du ansöker, faktorer som långivaren kollar på, hur mycket du kan låna och hur du ökar dina chanser att få företagslånet godkänt m.m.


Ett urval av aktörer som erbjuder företagslån för enskild firma

Nedan har vi på BästaFöretagsLån.nu listat de bästa aktörerna som erbjuder lån för enskild firma.

1
Krea

Belopp
100 000,00 kr - 5 000 000,00 kr

Löptid
1 mån - 5 år

Factoring
Ja

Ränta
Beror på långivare

Kräver ingen säkerhet
Ja

 Accepterar startups
 Tillåter betalningsanmärkningar
 Erbjuder checkkredit

Krav för att få låna: Skuldsaldo hos Kronofogden accepteras ej. Minst sex månaders historik och en bokföring som visar att man uppnått en omsättning om minst 50 000 kr.

 • Låneförmedlaren med flest anslutna banker och långivare.
 • Erbjuder möjlighet att teckna checkkredit.
 • Erbjuder factoring (fakturaköp), både löpande och enstaka fakturor.
 • Få pengarna inom 24h på vardagar.
Aktörtyp:Låneförmedlare
Anslutna banker:19
Kräver UC:Ja
Kräver personlig borgen:Nej
Kräver säkerhet:Nej
Accepterar betalningsanmärkningar:Ja
Kreditkontrollsystem:UC
Använder BankID:Ja
Accepterar startup:Ja
Accepterar aktiebolag:Ja
Accepterar enskild firma:Ja
Accepterar handelsbolag:Ja
Accepterar kommanditbolag:Nej
Erbjuder factoring:Ja
Erbjuder checkkredit:Ja
Erbjuder just nu 20% återbetalning på totala avgiften av lånet vid lånets slut förutsatt att du betalat dina fakturor i tid.
2
OPR-Företagslån

Belopp
30 000,00 kr - 500 000,00 kr

Löptid
1 mån - 18 mån

Factoring
Nej

Ränta
Fast avgift

Kräver ingen säkerhet
Ja

 Accepterar startups
 Accepterar alla företagsformer
 Tillåter betalningsanmärkningar
 Ingen UC

Krav för att få låna: Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket. Företaget har god kreditvärdighet. Borgensmän med taxerad inkomst.

 • Alla lånesummor och -tider har en fast uppläggningsavgift som innehåller alla kostnader som hör till lånet.
 • Återbetalningen av lånet sker genom lika stora månatliga betalningar.
 • Besked och utbetalning inom 24h hos OPR-Företagslån.
Aktörtyp:Långivare
Kräver UC:Nej
Kräver personlig borgen:Ja
Kräver säkerhet:Nej
Accepterar betalningsanmärkningar:Ja
Kreditkontrollsystem:Creditsafe
Använder BankID:Ja
Accepterar startup:Ja
Accepterar aktiebolag:Ja
Accepterar enskild firma:Ja
Accepterar handelsbolag:Ja
Accepterar kommanditbolag:Ja
Erbjuder factoring:Nej
Erbjuder checkkredit:Nej
Upp till 3 månader amorteringsfrihet eller 20% reducerad avgift från utvalda partners
3
Ponture

Belopp
100 000,00 kr - 10 000 000,00 kr

Löptid
1 mån - 5 år

Factoring
Ja

Ränta
Beror på långivare

Kräver ingen säkerhet
Ja

 Accepterar startups

Krav för att få låna: Företaget måste vara svenskregistrerat och åldersgränsen för lån är 20 år.

 • Jämför 20+ olika långivare hos Ponture och få svar inom 24h.
 • Ansökan görs på mindre än 2 minuter utan kostnad.
 • Gör en individuell bedömning av företag.
 • Just nu 20% reducerad avgift från utvalda partners eller upp till 3 månader amorteringsfrihet
Aktörtyp:Låneförmedlare
Anslutna banker:21
Kräver UC:Ja
Kräver personlig borgen:Nej
Kräver säkerhet:Nej
Accepterar betalningsanmärkningar:Nej
Kreditkontrollsystem:UC
Använder BankID:Ja
Accepterar startup:Ja
Accepterar aktiebolag:Ja
Accepterar enskild firma:Ja
Accepterar handelsbolag:Ja
Accepterar kommanditbolag:Nej
Erbjuder factoring:Ja
Erbjuder checkkredit:Nej

Vad bör jag tänka på innan jag ansöker om ett företagslån för enskild firma?

Det är viktigt att man tänker igenom sin privata ekonomi och även sitt företags ekonomi innan man bestämmer sig för att ansöka om ett företagslån. Vi går igenom ett antal punkter som är viktiga att fundera kring och vet om inför låneansökan.

Betalningsskyldig och personligt ansvar

Som ägare till din enskilda firma är du personligt ansvarig för företagets ekonomi. Om det skulle uppstå en situation där den enskilda firman inte kan betala tillbaka så kommer du behöva använda privata medel för att kunna betala av skulden.

Som privatperson är du också juridiskt ansvarig för att lånet betalas i tid och står indirekt för säkerheten i långivarens ögon. Vid eventuella problem med att återbetala lånet kan därmed Kronofogden begära en utmätning på din privata egendom. Detta är särskilt viktigt att fundera över om du ansöker om ett lån av en långivare som inte kräver någon säkerhet.

Företagets storlek har betydelse vid låneansökan

Beroende på vart du är på din resa med din enskilda firma och i vilken fas avgör hur enkelt det är att få sin låneansökan beviljad. Nystartade och mindre enskilda firmor innebär en högre risk för långivaren då det finns en större risk att lånen inte kan betalas av. Därför är det viktigt att du i sådana fall kan visa upp att du har säkerheter inom din enskilda firma och även privat. Om du exempelvis har en privat buffert som säkerhet utifall att det skulle inträffa perioder av låga intäkter, så ses det som ett plus hos långivaren då detta sänker risken.

Oväntade händelser

Om något oväntat inträffar är det viktigt att du som ägare till din enskilda firma har en plan. Ett företags storlek och ålder har också en inverkan på hur bra företaget är på att absorbera oväntade händelser. Enskilda firmor har kanske inte så många anställda, är mindre i storlek och är därmed mer beroende av sin personal och att kunder betalar i tid och andra faktorer. Därmed måste en avvägning mellan möjlighet och risk göras.

Det kan därför vara bra att fundera kring följande frågeställningar innan en ansökan om företagslån görs.

Långivare gillar inte att ta risker och det är därför bra att ha tänkt igenom dessa punkter så att man vid en eventuell förfrågan kan svara på sådana frågeställningar. Självklart är det också viktigt för dig företagare att ha en plan ifall något oväntat inträffar.


Faktorer som långivare tittar på vid utlåning till enskild firma

Banker gillar inte att ta risker och de gör därför en riskanalys av din enskilda firma givet det ansökta lånebeloppet och återbetalningstiden. Ju mer välskött ekonomi och ljusare framtidsutsikter ditt företag har, desto enklare är det att få ett företagslån beviljat. Banken tittar också på hur stor återbelningsförmåga ditt företag har, detta då banken självfallet vill få tillbaka sitt utlånade kapital. Det är därför viktigt att man som företagare har en genomarbetad affärsplan och ordentliga budgetar.

Viktiga punkter som långivaren kan titta på vid en låneansökan:

Även om dessa punkter är generella och viktiga, är det inte alltid så att långivare kräver all denna information vid en låneansökan.

Jämför företagslån för enskild firma

Hur mycket kan jag låna till min enskilda firma?

Hos oss på BästaFöretagsLån.nu finns det långivare och låneförmedlare som lånar ut från 10 000kr och upp till 60 miljoner kronor. En bedömning görs för varje ansökan där maximala summan bestäms av långivaren givet riskanalysen de gjort för ditt bolag.

Hur mycket du kan låna beror på hur på en rad faktorer, exempelvis hur stor din enskilda firma är, dess omsättning, vinstmarginal, framtida intjäningsförmåga, materiella tillgångar, ägarens privatekonomi och företagets ålder. Banken gör en riskanalys och antingen beviljar eller nekar din låneansökan. Du kan exempelvis få din låneansökan nekad om du har begärt att låna mer än vad långivaren anser att du har råd att betala tillbaka inom den ansökta låneperioden. Något annat som banken tittar på och som är särskilt viktigt för lånebeloppet är hur mycket säkerhet du har. Om din enskilda firma exempelvis är en bilverkadstad så kan det tänkas att du har en del materiella tillgångar såsom maskiner, fastigheten i sig, verktyg och annat som du kan behöva pantsätta utifall att du inta kan betala av lånet med företaget. Även din privata ekonomi som ägare kan stå som säkerhet, att du exempelvis har en buffert som du kan låna till ditt företag vid eventuell likviditetsbrist.


Vad kan jag använda företagslånet till?

Att behöva ta ett företagslån till sin enskild firma är inga konstigheter då det ofta handlar om mindre företag som är i en uppstarts eller tillväxtfas. I sådana läget är det vanligt att kapital behövs för en rad olika anledningar som exempelvis marknadsföring, anställninga av mer personal, flytt till ett nytt kontor m.m.

Här är några exempel på vad du kan ansöka om ett företagslån för en enkild firma för:

Det är viktigt att du kan motivera för långivaren vad företagslånet skall användas till sett ur ett affärsperspektiv, det är även viktigt för dig själv som företagare då det får dig att tänka till en extra gång innan ett eventuellt lån tecknas.


Hur ökar jag mina chanser att få företagslånet beviljat för enskild firma?

Det kan i vissa fall vara svårare att få lån till en nystartad enskild firma då långivaren inte har mycket att gå på när det gäller säkerhet . Ett tips är att då söka lån hos långivare som har samma storlek som ditt företag. Har du en liten enskild firma så ansök hos en mindre långivare. Har du en större enskild firma, ansök hos en större bank. Små företag brukar generellt ha svårare att få sina låneansökningar beviljade hos större banker.

Genomtänkt affärsplan och hållbar budgetering

En genomtänkt och genomarbetad affärsplan är viktigt för långivaren. Detta är särkilt viktigt i uppstartsfasen då företaget kanske inte ännu har hunnit förverkliga affärsplanen och att denna då är genomarbetad.

Det är också viktigt att budeten är genomarbetad och hållbar. Detta skall även inkludera det ansökta företagslånet, att det finns utrymme för att kunna betala av detta inom företagets budget.

God personlig ekonomi

Då du som ägare till den enskild firman är indirekt personligt ansvarig för dess ekonomi är det även viktigt att du som privatperson har en ordnad ekonomi för att öka din chanser att få ett företagslån beviljat. Detta ser banken som något positivt då det sänker risken för en utebliven betalning då det ses som en säkerhet. Det är nämligen enkelt att låna pengar till sin enskilda firma från sitt privata sparande om det skulle uppstå en sådan situation.

Mer tillgångar än skulder

Om ditt företag redan är skuldsatt och skulden överstiger dina tillgångar så ökar risken för en utebliven betalninga sett ur långivarens perspektiv. Det kan därför vara lämpligt att först betala av sina skulder innan man gör en låneansökan för ett nytt företagslån för att öka sina chanser så sett.


Hur hög blir räntan på företagslånet för enskild firma?

Vid en låneansökan görs alltid en riskbedömning av långivaren, hur stor är risken att företaget som långivaren lånar ut till inte kommer kunna betala tillbaka lånet. Baserat ditt företags kreditvärdighet, finansiella situation och betalningsförmåga bestäms räntenivån för lånet. Normalt sett är det så att långivaren ger en högre ränta vid en högre risk och mindre säkerheter medans en lägre ränta ges vid en lägre risk och om företaget kan bistå med säkerheter.

Om du precis har startat upp ditt företag och fortfarande har låg omsättning är det särskilt viktigt att du som företagare lägger mer tid på att jämföra olika långivares erbjudanden. Generellt kan man säga att om du ditt företag är mindre så har du större chanser hos mindre låneaktörer att få lånet beviljat.

Oavsett hur stort ditt företag är är det viktigt att alltid jämföra räntan hos olika långivare och försöka få så bra villkor som möjligt för ditt företagslån. Det kan vara enklare att jämföra räntan hos olika långivare om man använder sig av låneförmedlare som exempelvis Lendo. Man får då offerter från olika långivare vilket är både smidigt och enkelt att göra.

Jämför långivare och låneförmedlare

Låna ut pengar själv till din enskilda firma

Något som är tillåtet för enskilda firmor men inte för aktiebolag är att det är enkelt att låna mellan ditt företag och ägaren (dig). Därmed kan du alltså låna pengar av dig själv och bestämma i vilken takt lånet skall betalas av. Du slipper också ansöka om företagslån hos externa långivare och kan därmed skippa lägga ner tid på hela ansökningsprocessen. Detta är något man kan nyttja om man anser att sin privata ekonomi håller för det och att det finns utrymme för detta i den privata budgeten. En viktig sak att tänka på är att räntan måste vara marknadsmässig, vilket i praktiken blir 1 till 3 procent plus Riksbankens reporänta.

Jämför med aktieföretag så är även administrationen av låntagande för enskild firma betydligt enklare. Detta är något som vi på BästaFöretagslån.nu tycker man ska utnyttja som företagare.